Een groot probleem van veel organisaties is de debiteurenportefeuille. Daarin zitten over het algemeen altijd wel een paar klanten die te laat betalen. En in het ergste geval krijg je een keer te maken met een klant die niet betaald. Zeker voor wat kleinere bedrijven kan dat vervelende gevolgen hebben. In het ergste geval kan het betekenen dat je zelf niet meer aan je verplichtingen kunt voldoen en kan een faillissement het gevolg zijn. Dus het is belangrijk om hier goede maatregelen op te nemen. Eén van die zaken is het afsluiten van een goede debiteurenverzekering. Het andere belangrijke aspect is het goed organiseren van je debiteurenbeheer. In dit blog vertellen we daar graag meer over.

Het goed organiseren van je debiteurenbeheer

Het begint uiteraard met het goed organiseren van je debiteurenbeheer binnen je organisatie. Een debiteurenverzekering is daar een goede aanvulling op. Dit goed organiseren betekent dat deze werkzaamheden ergens een duidelijke plek hebben en dat er iemand verantwoordelijk voor is en zich dus ook voelt. Bij een kleiner bedrijf is dat meestal de ondernemer zelf. Daarbij is het ook belangrijk dat er goede software is. Je hebt in deze tijd complete pakketten waar je mee kunt facturen, maar waarmee je ook goed het beheer op de facturen kunt doen. Vaak is het mogelijk om een koppeling te maken met je internetbankieren zodat je realtime kunt zien of een klant betaald heeft ja dan wel nee. Wanneer er een betalingstermijn is overschreden kun je op korte termijn, meestal is dat binnen vijf dagen, een herinneringsfactuur versturen vanuit het systeem. Belangrijk is dat je acties die je doet ook kunt vastleggen in het systeem. Zo kun je bijvoorbeeld ook een telefoontje vastleggen die je gedaan hebt met je klant. En daarbij ook de afspraken vastleggen die je hebt gemaakt met de klant om de factuur te voldoen.

Wat doet een debiteurenverzekering

Een debiteurenverzekering is zoals al eerder aangegeven een goede aanvulling op strak debiteurenbeheer. Een belangrijke dienst die erin zit is de kredietwaardigheidscheck die je voor het klant worden kunt doen. Je ziet dan of je klant in financieel in staat is om tijdig je factuur te voldoen. Daarmee kan je al een hoop problemen voorkomen. Ook is het mogelijk met de debiteurenverzekering om je vordering over te dragen naar een incassobureau en als laatste als deze maatregel niet helpt is je vordering verzekerd. In de meeste gevallen zal dat een deel van de vordering zijn.